INFO KALENDER TAHUNAN WISATA RELIGI YANG ADA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL

Jumat, 05 April 20130 komentar

Kalender Tahunan Wisata Religi
Polres Bantul.


JANUARI
 • Labuhan Hondodento
Merupakan upacara ungkapan rasa syukurkepada Tuhan YME dan permohonan keselamatandilaksanakan setiap 15 syura , yang pada tahun ini dilaksanan=kan pada  hari jumat tanggal 1 Januari 2010 mulai jam 07.00Wib di Pantai Parangkusumo.
 • Labuhan Bekti Jalanidhi Nelayan Samas

Merupakan upacara sedekah laut  sebagai ungkap syukur atas perlindungan dan keselamatan para nelayan pantai samas dalam mencari ikan . dilaksanakan dipantai Samas .pada minggu pon, atau jumat kliwon pada bulan Syura .

 • Saparan Dusun Plumbon

Ungkapan syukur atas rejeki dan keselamatan yang telah diterima oleh masyarakat sokowaten, Plumbon, Banguntapan, dilaksanakan setiap tanggal 15 Sapar.

 • Merti Dusun Onggobayan

Merupakan upacara ungkapan rasa syukurkepada Tuhan YME dan permohonan keselamatandilaksanakan setiap 15 syura ,, dan untuk mengenang ”Mbah Onggoboyo” sebagai cikal bakal Masyarakat Onggobayan  dilaksanakan setiap Bulan Syura.

FEBRUARI.
 • Rebo Pungkasan

Merupakan Upacara memohon Kepada Ilshi untuk menolak penyakit  /mara bahaya dan syukur atas rejeki yang diterima dilaksanakan di Wonokromo ,Pleret setiap Selasa malam Rabu terakhir bulan Sapar utk tahun ini dilaksanakan pada hari selasa tgl 9 Februari 2010 jam 19.00 Wib.

MARET

 • Melasti

Biasanya dilaksanakan pada  minggu terakir Sebelum hari Raya Nyepi tujuanya dilaksanakan ini utk memupuk rasa persatuan dan kesatuan toleransi hidup dengan sesama ,menumbuhkan sikap pengendalian dan mawas diri , upacara dilaksanakan di Pantai Parangkusumo Jam : 13.00. wib .

APRIL

 • Merti Dusun Dodogan

Dilaksanakan setiap Rabu Kliwon Bulan Jumadilakir atau pada Wukir Gumbreg atau Pohang Ungkapan rasa Syukur atas seluruh Rejeki Nya dan untuk mohon Rejeki dimasa yang akan datang  untuk warga Dodogan Dlingo.

 • Merti Dususn Gunturan

Ungkapan rasa syukur atas Panen , peternakan, dan dagang  menjauhkan dari mara bahaya ,yang dilaksanakan setiap Jumat Wage di bulan Jumadilakir.di dusun Gunturan, Triharjo, Pandak.

M E I

 • Merti Dusun Kalisat

Ungkapan rasa syukur atas Panen , peternakan, dan dagang  menjauhkan dari mara bahaya ,yang dilaksanakan setiap Jumat Kliwon di bulan Jumadilakir.di dusun Kalisat ,Triharjo, Pandak.

 • Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri

Merupakan upacara ungkapan rasa syukurkepada Tuhan YME dan permohonan keselamatan dan melestarikan budaya luhur dilaksanakan setiap selasa Wage di bulan Mei di pantai parangtritis.

 • Bersih Dusun Sungapan

Merupakan upacara ungkapan rasa syukurkepada Tuhan YME dan permohonan keselamatan dilaksanakan setiap minggu ke dua pada bulan Mei upacara ini dilaksanakan di dusun Sungapan, Argodadi, Sedayu.

J U N I

 • Peh Cun.

Perayaan ini untuk mengenang kepahlawanan Khut Gwan  dan juga ungkapan atsa hari yang penuh Rahmat  dilaksanakan setiap tanggal 5  Bulan 5 tahun Imlek di Pantai Parangtirtis .

 • Merti Dusun Krebet.

Merupakan upacara ungkapan rasa syukurkepada Tuhan YME dan permohonan keselamatan dijauhkan Penduduk dari marabahaya  dilaksanakan setiap Sabtu legi bulan jumadilakir. Di dusun Krebet, Sendangsari Pajangan.

J U L I

 • Merti Dusun Mantub.

Merupakan upacara ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME dan permohonan keselamatan dilaksanakan setiap Sabtu Wage Bulan Rejeb  upacara ini dilaksanakan warga Dusun Mantup, Batuetno, Banguntapan.

 • Grebeg Selarong.

Merupakan upacara ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME dan permohonan keselamatan dilaksanakan salah satu hari  minggu di bulan Juli upacara ini dilaksanakan warga Komplek Gua Selarong. 

 • Kupatan Jolo Sutro.

Ungkapan rasa syukur atas Panen , peternakan, dan dagang  menjauhkan dari mara bahaya , sekaligus berkah setahun mendatang dan doa pada Nabi Muhammad SAW, sunan Gesang ,Para leluhur  dan melestarikan budaya leluhur yang dilaksanakan, pada senin Legi Bulan Ruwah Di lapangan Jolosutro ,Piyungan .

 • Labuhan Keraton.

Upacara dilaksanakan setiap tanggal 30 Rejeb di  parangkusumo, Parangtritis Kretek Bantul.
Bersih Dusun Kring Bintaran
Merupakan upacara ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME dan permohonan keselamatan ,ketenangan dan ketentraman penduduk,dilaksanakan salah satu dihari Minggu pada bulan Juli  di dusun Bintaran, Srimartani, Piyungan.

 • Hari Jadi Bantul

Diadakan setiap Tanggal 20 Juli  dengan ngusung Jodang semua perlengkapan ,pakaian, bahasa  menggunakan adat Tradisi Jawa.

AGUSTUS

 • Nyadranan Makam Sewu.

Merupakan Upacara ritual Umat Islam (Ziarah Kubur) sebagai wujud Bakti leluhur diadakan hari Senin setelah tanggal 20 Ruwah di Komplek Makam Sewu, Wijirejo ,Pandak, Bantul.

 • Merti Dusun Temuwuh.

Merupakan upacara ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME dan permohonan keselamatan ,ketenangan dan ketentraman penduduk dijauhkan dari mara bahaya ,dilaksanakan setiap Kamis Kliwon Pada Bulan Ruwah. Di dusun Temuwuh ,Dlingo.

SEPTEMBER.

 • Grebeg Ringinharjo.

Merupakan upacara ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME dan permohonan keselamatan , ketenangan dan ketentraman penduduk yang telah diterima . dilaksanakan 1 Syawal  selama 6 hari di Deresan ,Ringinharjo,  Bantul. 

 • Labuhan Nelayan Pandansimo.
Merupakan upacara sedekah laut  sebagai ungkap syukur atas perlindungan dan keselamatan para nelayan pantai Pandansimo dalam mencari ikan . dilaksanakan pada hari minggu I setelah  Lebaran tetapi jika jatuh di hari Minggu Pon ,dimajukan hari Sabtu Pahing. Di Pantai Pandansimo .

OKTOBER

 • Lomba Kreatifitas Seni

Merupakan agenda tahunan sebagai wadah Perkembangan jiwa seni untuk anak-anak usia sekolah diadakan pada Hari Minggu ke III Bulan Oktober.

NOPEMBER

-           Nihil-

DESEMBER.

 • Jodhangan Goa Cerme .

Merupakan upacara ungkapan rasa syukur  dan permohonan keselamatan ,ketenangan dan ketentraman penduduk yang telah diterima  dijauhkan dari malapetaka ,dilaksanakan pada Hari Minggu Pahing Bulan Besar  bila bulan besar tidak ada minggu pahing diadakan pada minggu pahing bulan Syura . di pelataran Gua Cerme ,Imogiri Bantul.

 • Tumuruning Mahesa Sura

Merupakan upacara ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME dan permohonan keselamatan ,ketenangan dan ketentraman penduduk yang telah diterima .dan permohonan hasil bumi dimasa yang akan datang Dilaksanakan setiap malam 1 syuro di pantai Samas.

 • Labuhan Hondodento.

Merupakan upacara ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME dan permohonan keselamatan ,ketenangan dan ketentraman penduduk yang telah diterima .Dilaksanakan setiap tanggal 15 syura di pantai Pandansimo, Kretek Bantul.

 • Kirab Budaya Imogiri.

Merupakan Rangkaian budaya yang dilaksanakan 1 hari menjelang upacara nguras Kong (genthong) dilaksanakan setiap Kamis Wage atau Senin Wage Bulan Syura dihalaman kecamatan Imogiri menuju Pajimatan Imogiri.

 • Labuhan Nelayan Mina Bahari 45.

Merupakan upacara sedekah laut  sebagai ungkap syukur atas perlindungan dan keselamatan para nelayan pantai Depok dalam mencari ikan dan  permohonan rejeki yang akan datang dilaksanakan setiap Kamis Wage atau senin Wage bulan Syura di Pantai Depok Kretek Bantul.

 • Nguras Enceh.

Upacara ini dilaksanakan di Komplek Makam Raja-Raja Mataram  Imogiri
Bantul. Pada Hari Jum’at Kliwon ataunSelasa Kliwon pada Bulan Syura.

Untuk tahun tahun berikutnya biasanya hanya terpaut selisih dengan hitungan antara kalender peritungan jawa dan kalender perhitugan Nasional, kegiatan tersebut rutin dilaksanakan diwilayah Kab, Bantul sudah bertahun dilaksanakan , namun demikian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tetap mengagendakan setiap tahunya.


                                                                                                  Ke Halaman Selanjutnya>>>


Share this article :

Posting Komentar

 
Link : Humas Polri | Humas Polda DIY | Humas Polres Bantul
Copyright © 2011. Humas Polres Bantul - All Rights Reserved
Operator Blogspot : Aiptu Agus Suryanto Published by Humas Polres Bantul
Proudly powered by Blogger